Aktuálne VZN

Zásady a poriadky obce
pdf Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z.
VZN - pitná voda
pdf VZN č. 1/2015 o dočasnom obmedzaní alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Košecké Podhradie
pdf VZN č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok
VZN - organizácia miestneho referenda
pdf VZN obce č. 1/2017 o organizácií miestneho referenda
Štatút obce Košecké Podhradie
pdf Štatút obce Košecké Podhradie
VZN - držanie psov
pdf VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov
pdf Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Košecké Podhradie
VZN - opatrovateľská služba
pdf VZN č. 1/2009 o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu
VZN - prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku
pdf VZN č. 2/2007 prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie - ZRUŠENÉ VZN-ím č. 1/2013
pdf Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 2/2007
pdf Dodatok č. 2/2010 k VZN č. 2/2007
pdf Zmena a doplnok č. 3/2012 k VZN č. 2/2007
pdf VZN č. 1/2013 Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku na území obce Košecké Podhradie
pdf Cenník pohrebných služieb platný od 01.05.2013
VZN o odpadových vodách
pdf VZN o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Košecké Podhradie
VZN o nakladaní s odpadom
pdf Zmena a doplnok č. 1 k VZN o nakladaní s odpadom na území obce Košecké Podhradie
pdf VZN o nakladaní s odpadom na území obce Košecké Podhradie
pdf VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košecké Podhradie
VZN o miestnom poplatku za KO a DSO
pdf VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Košecké Podhradie
pdf VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení
pdf VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 1/2013 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
doc Dodatok k VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
doc Dodatok k VZN č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
pdf Dodatok č. 4/2015 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
pdf VZN č. 2/2011
pdf Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 2/2011 podľa zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon
pdf Dodatok č. 5/2018 k VZN č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení zriadených na území obce Košecké Podhradie
VZN o miestnych daniach
pdf VZN č. 2/2012 o miestnych daniach
pdf VZN č. 1/2015 o miestnych daniach
VZN protipovodňový plán
pdf VZN č. 1/2012 protipovodňový plán záchranných prác
VZN o nájomných bytoch
pdf VZN obce Košecké Podhradie o nájomných bytoch
pdf Prílohy k VZN o nájomných bytoch
pdf Čestné vyhlásenie k žiadosti o pridelenie nájomného bytu
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Košecké podhradie
pdf VZN č. 2/2011 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Košecké Podhradie

Kalendár:

Január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
meniny má: Miloš

Počasie na Slovensku:

www.sme.sk